15 des y 14 jun
Test oficial de rus TRKI
En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg
15 des y 14 jun
Test oficial de rus TRKI
En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg
Estimats amics!

En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg (UESP), la Casa de Rússia a Barcelona ofereix la possibilitat d’avaluar-se amb l'examen oficial de rus com a llengua estrangera (CRLE).

Aquest any, la Fundació "Casa de Rússia a Barcelona" realitzarà el desè examen internacional CRLE, que permet determinar el nivell de domini de l'idioma rus en l’àmbit oficial. Si t'estàs preparant per estudiar una carrera universitària a Rússia, treballes amb l'idioma rus o simplement vols fer realitat els teus coneixements, et convidem a fer l'examen, que tindrà lloc el 15 de desembre a les 10:00.

Preus dels exàmens:

Elemental (ТЭУ / А1) – 80 euros

Bàsic (ТБУ / А2) – 100 euros

Primer de certificació (ТРКИ-I / В1) – 100 euros

Segon de certificació (ТРКИ-II / В2) – 150 euros

Tercer de certificació (ТРКИ-III / C1) – 150 euros

Quart de certificació (ТРКИ-IV / C2) – 180 euros

Enllaç cap a la inscripció

El certificat emès per la UESP és l'únic document oficial que verifica el nivell del domini del rus com a llengua estrangera, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) a Rússia, i en altres països.

El 21 de novembre a les 18:00 hores et convidem a participar en una classe oberta i gratuïta, dedicada a la preparació per a l'examen CEFR. La classe, que tindrà lloc a Casa de Rússia a Barcelona, serà impartida per la directora del Centre de Llengua Russa de Casa de Rússia, Karina Chmyreva.

Inscriu-te a la classe

La Universitat Estatal de Sant Petersburg i el seu Centre d'Exàmens de la Llengua Russa

La Universitat Estatal de Sant Petersburg (SPBU per les sigles en anglès) és la primera universitat russa, fundada el 22 de gener de 1724 per Decret de l'emperador Pedro I. Actualment, hi ha més de 30 mil alumnes de grau i postgrau que estudien en els vint-i-tres centres educatius pertanyents a la Universitat. Des del 2018, la Universitat Estatal de Sant Petersburg manté el seu lloc com la universitat més popular entre els estrangers que van a Rússia a estudiar.

La Universitat ofereix unes àmplies oportunitats per als estrangers que desitgin conèixer l'idioma rus i introduir-se en l'àmbit de la cultura i la història russa. Un pot atendre cursos en línia de la Universitat, fer una visita virtual per la Universitat, una visita virtual pels museus universitaris, conèixer les publicacions de la Universitat, i també matricular-se al programa educatiu complementari "Rus com a llengua estrangera".

El Centre d'Exàmens de l'Idioma es va inaugurar el 22 d'agost de 1997 amb la finalitat de preparar i realitzar els exàmens estatals de rus com a llengua estrangera (ТРКИ per les sigles en rus). I durant més de vint anys, la Universitat de Sant Petersburg segueix en una de les posicions de lideratge en les qüestions d'examinar estrangers i oferir els seus serveis a persones i empreses.

D'acord amb el Decret del Ministeri de Ciència i Ensenyament Superior de la Federació Russa № 471 amb data de 6 de juliol de 2019, la Universitat Estatal de Sant Petersburg està inclosa en el registre d'unitats educatives amb dret a realitzar exàmens de rus com a llengua estrangera i autoritzada a atorgar el certificat estatal corresponent.

El certificat atorgat per la Universitat Estatal de Sant Petersburg és l'únic document oficial que confirma el nivell del rus com a llengua estrangera d'acord el Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) tant a Rússia com en els seus afores.

Què és l'examen de rus com a llengua estrangera (ТРКИ)?

- És un examen tipus test de rus per a estrangers que correspon als 6 certificats de qualitat internacionals i contemporanis; des de l’elemental (А1) fins al sisè certificat de mestratge (С2).

- Es divideix en 5 seccions de tests per valorar les competències lingüístiques variades: "Expressió escrita", "Vocabulari i gramàtica", "Comprensió lectora", "Comprensió auditiva" i "Expressió oral".

Nivell elemental (ТЭУ per les seves sigles en rus) / A1. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant domina el nivell mínim del rus, suficient per a un nombre limitat de situacions de la comunicació quotidiana. També, el certificat del nivell elemental significa que l'aspirant posseeix els coneixements suficients i imprescindibles per continuar els estudis de l'idioma i aconseguir el següent nivell (el bàsic) del domini general de l'idioma rus.

Nivell bàsic (ТБУ per les seves sigles en rus) / A2. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant domina el nivell inicial de coneixement rus, suficient per a les necessitats comunicatives bàsiques en casos limitats de comunicació en l'àmbit de la vida quotidiana o la cultura. El nivell bàsic és el mínim indispensable per involucrar-se en les activitats limitades de caràcter professional. És el nivell mínim per obtenir la nacionalitat de la Federació Russa.

Primer nivell (ТРКИ-I per les seves sigles en rus) / B1. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant posseeix el nivell mitjà del domini de l'idioma rus que li permet cobrir les necessitats comunicatives bàsiques en la vida quotidiana, els estudis i les activitats professionals segons l'estàndard estatal rus com a llengua estrangera. El certificat d'aquest nivell és imprescindible per ingressar en una universitat. També permet obtenir uns punts extra per matricular-se als programes de grau de la Universitat Estatal de Sant Petersburg.

Segon nivell (ТРКИ-II per les seves sigles en rus) / B2. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant té un nivell bastant alt del rus per a totes les situacions comunicatives en qualsevol esfera de la vida. Dominar el rus a aquest nivell li permet a una persona exercitar-se com professional en enginyeria, ciències tècniques i naturals o humanitats. El certificat d'aquest nivell és imprescindible per obtenir un diploma de grau o de màster. Permet obtenir uns punts extra per matricular-se als programes de màster de la Universitat Estatal de Sant Petersburg.

Tercer nivell (ТРКИ-III per les seves sigles en rus) / C1. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant pot treballar en rus com a filòleg, traductor, corrector, periodista, diplomàtic o gerent en un equip compost per rusoparlants.

Quart nivell (TРКИ-IV per les seves sigles en rus) / C2. Aprovar aquest examen vol dir que l'aspirant posseeix un nivell alt de coneixement del rus comparable al del parlant nadiu. El certificat d'aquest nivell és imprescindible per obtenir el diploma de màster en filologia que dóna dret a treballar com a professional en tots els tipus d'ensenyament i investigació del rus.

L'examen de cada nivell es divideix en 5 seccions: "Vocabulari i gramàtica", "Comprensió lectora", "Expressió escrita", "Comprensió auditiva'' i "Expressió oral".

L'examen més popular és el del primer nivell (ТРКИ-I) / B1, per tant, utilitzem-lo com a exemple per descriure breument cadascuna d'aquestes seccions.

La secció de "Vocabulari i gramàtica" permet validar el vocabulari mínim d'una persona. El vocabulari bàsic actiu d'aquest nivell és suficient per conversar sobre temes de l'àmbit quotidià, social i cultural.

La secció de "Comprensió lectora" permet validar la capacitat de comprendre un text amb construccions gramaticals complexes i recursos expressius variats, com també la capacitat de treballar amb un text d'aquest tipus.

La secció d’"Expressió escrita" permet validar les capacitats i habilitats d'expressar-se per escrit utilitzant formes i recursos comunicatius variats.

La secció de "Comprensió auditiva" permet validar la capacitat de comprendre enterament, profundament i exactament la informació escoltada en un enunciat o un diàleg: el tema, la idea bàsica, la informació principal i secundària de cada part lògica del comunicat.

La secció d’"Expressió oral" permet validar les capacitats i habilitats de produir fluidament enunciats corresponents a un tema proposat: construir enunciats a força de textos llegits o escoltats amb sentits i fins comunicatius diferents; expressar els continguts i les idees bàsiques d'un text llegit o escoltat.

Centres d'Exàmens de l'Idioma de la Universitat Estatal de Sant Petersburg fora de Rússia

Els exàmens es duen a terme en més de 100 centres de més de 40 països des d'Argentina fins al Japó.

Ara poden comprovar els seus coneixements del rus com a llengua estrangera passant l'examen (ТРКИ) a la Universitat Estatal de Sant Petersburg, sense haver de sortir de casa!

Índex d'impacte

El certificat és reconegut per més de 1000 entitats (inclosa l'ONU) al Regne Unit, Grècia, Alemanya, Espanya, Itàlia, Xina, Corea, Polònia, Turquia, Suïssa i altres països.

La Universitat Estatal de Sant Petersburg és un membre afiliat d'ALTE.

Properes sessions d'exàmens:

15 de desembre 2023 y 14 de juny 2024

Preus dels exàmens:

Elemental (ТЭУ / А1) – 80 euros

Bàsic (ТБУ / А2) – 100 euros

Primer de certificació (ТРКИ-I / В1) – 100 euros

Segon de certificació (ТРКИ-II / В2) – 150 euros

Tercer de certificació (ТРКИ-III / C1) – 150 euros

Quart de certificació (ТРКИ-IV / C2) – 180 euros

Possibilitats de realitzar l'examen per a persones amb discapacitats

Les persones amb discapacitats que desitgin realitzar l'examen del rus com a llengua estrangera poden fer-ho de manera individual (d'acord les normes de l'entitat).

Recursos per preparar l'examen

Els tests d'entrenament per preparar l'examen del rus com a llengua estrangera estan disponibles a la pàgina web de la Universitat Estatal de Sant Petersburg.

Com matricular-se per a l'examen

Per matricular-se cal omplir el següent formulari

Contactes del centre

Fundació Casa de Rússia a Barcelona

Direcció: Carrer de Josep Anselm Clavé, 31, 08002 Barcelona

Horari: de dilluns a divendres, 10-14 i 16-20

Telèfon: 674 11 82 59

Correu electrònic: cursosderuso@casaderusia.es

DONACIÓ