18 jun y 17 des
Test oficial de rus TRKI
En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg
18 jun y 17 des
Test oficial de rus TRKI
En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg
En col·laboració amb la Universitat Estatal de Sant Petersburg (UESP), la Casa de Rússia a Barcelona ofereix la possibilitat d’avaluar-se amb l'examen oficial de rus com a llengua estrangera (CRLE).

El certificat, emès per la UESP, és l'únic document oficial que verifica el nivell de domini del rus com a llengua estrangera, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (CEFR) a Rússia, i en els altres països.


El CRLE inclou 5 subtest, que examinen el nivell en diferents àmbits de l'ús de la llengua:

Escriptura: examen d'habilitats comunicatives per escrit.

Vocabulari. Gramàtica: examen de vocabulari bàsic. 

Lectura: examen de comprensió lectora amb estructures gramaticals complicades, i prova d’habilitats pel que fa a l’ús del text.

Escolta: examen de comprensió del contingut en el text: tema, idea principal, informació general i complementària del text examinat. 

Oral: examen d'habilitats a l'hora de reproduir frases adients i coherents pel que fa al tema ofert. També s’han de crear frases basades en el que s’ha llegit o escoltat, i transmetre el contingut del text.


Els nivells que s'ofereixen són:

Nivell elemental (TEL)/А1: aprovar aquest examen significa que l'estudiant té un coneixement bàsic de la llengua russa, suficient per a situacions quotidianes però bàsiques. Demostra que té una base suficient per continuar amb els estudis en un nivell superior.

Nivell bàsic (TBL)/A2: aprovar aquest examen significa que l'estudiant té un coneixement inicial de la llengua russa, suficient per a situacions quotidianes en entorns de diferents característiques. Aquest és el nivell mínim exigit per poder realitzar una activitat professional (limitada) i per poder passar l'examen requerit per a l'obtenció de la nacionalitat russa.

Primer nivell (CRLE-I)/B1: aprovar aquest examen significa que l'estudiant té un coneixement mitjà de la llengua russa, que li permet comunicar-se en situacions quotidianes, com ara l’entorn escolar o laboral, d'acord amb els estàndards estatals del rus com a llengua estrangera. El certificat és imprescindible per estudiar a universitats russes.

Segon nivell (CRLE-II)/B2: aprovar aquest examen significa que l'estudiant té un coneixement alt de la llengua russa, que li permet dur a terme activitats professionals en rus i en àmbits com ara l'enginyeria, les humanitats i les ciències. El certificat es requereix per obtenir una llicenciatura o acabar un màster.

Tercer nivell (CRLE-III)/C1: aprovar aquest examen significa que l'estudiant pot fer servir el rus en determinades activitats professionals: filologia, traducció, edició, periodisme, diplomàcia o management en un ambient de parla russa.

Quart nivell (CRLE-IV)/C2: aprovar aquest examen significa que l'estudiant té un coneixement alt de la llengua russa, que pot ser comparat amb el d'una persona nativa. El certificat permet obtenir el diploma de magistrat en filologia, amb el qual es poden exercir totes les activitats professionals en àmbits relacionats amb l’educació o la recerca de la llengua russa.


Preu: 100 euros

Data: 18 de juny 2021 i 17 de desembre 2021 a les 10.00h

Enllaç cap a la inscripció

Una oportunitat única per a residents fora de la provincia de Barcelona: podran fer l’examen de TRKI des de casa. Aquesta és una mesura temporal que s’aplica per la situació epidemiològica que impedeix els desplaçaments interprovincials. El test online manté l’estructura i l’algoritme igual al de l’examen presencial.

Horaris:
Telèfon:
DONACIÓ
Newsletter
Si vols estar al cas de les pròximes exposicions, novetats i demés continguts de la Casa de Rússia, escriu el teu correu electrònic en el següent formulari.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.