Casa de Rússia
Sobre la Casa de Rússia
Casa de Rússia
Sobre la Casa de Rússia
La Fundació Casa de Rússia a Barcelona és un projecte creatiu i conceptual que busca presentar a la societat internacional un format nou que posiciona Rússia en el context europeu com un estat modern, disposat a col·laborar en els àmbits de la ciència, la cultura, negocis i innovacions i les tecnologies.

L’objectiu principal de la Casa de Rússia a Barcelona és la assistència activa en el desenvolupament de les relacions culturals, educatives, econòmiques i comercials entre Rússia i Espanya, l’establiment de contactes entre les regions russes i espanyoles, la promoció de l’art contemporani rus i l’amplificació de la cooperació entre les entitats educatives, centres científics, organitzacions culturals i esportives d’ambdós països.

La nostra Fundació procura crear noves oportunitats per a fomentar diversos i interessants projectes que popularitzin i desenvolupin l’art rus i la educació.

Avui en dia la Casa de Rússia a Barcelona compta amb més de 500 projectes culturals, benèfics i de negocis. Afirmant-se així com un espai multifuncional i obert a tothom, que reuneix els activitats de tots els àmbits culturals, educatius i de negocis.

Les activitats organitzades per la Casa de Rússia estan destinades a representants de tots els grups socials i de totes edats.

Els nostres visitants són un públic molt ample i de diverses nacionalitats, amb una posició activa en vers la vida, oberts a tot allò nou, interessats en l’art, la cultura, la ciència i l’educació.

La fundació benèfica “Casa de Rússia a Barcelona” va ser fundada el 10 de desembre del 2010 com un projecte privat de grans empreses i representants de la societat civil russa.

President: Ivan Riutov
primer vicepresident, Gazprombank (SA)

Vicepresident: Mikhaïl Xvidkói
Representant Especial del President de la Federació Russa per a la Cooperació Cultural Internacional, representant oficial de la Federació de Russa al Consell de la Cooperació Humanitària dels països membres de la CEI, estadista i personalidad de la cultura.

Membres del patronat:

Elena Falkòva
directora del Secretariat del President del Directori del Banc Gazprombank (SA)

Valeri Slavinski
primer Vicepresident del Banc Gazprombank (SA), catedràtic, director adjunt del Departament de Gazprombank Economia i Negoci Bancari a l'Institut Internacional de Política i Diplomacia Energètica (MIEP) de la Universitat de Relacions Internacionals del Ministeri d'Assumptes Exteriors de Rússia (MGIMO)

Secretari: Serguei Kràssin
director del Centre de suport a l'Emprenedoria Corporativa, Gazprombank (SA)

Horaris:
De dm a dv: 10-14, 16-20
Telèfon:
+34 691 15 39 83
DONACIÓ