Fundació cultural CdR a Barcelona
Fer una donació
Com fer una donació a la Fundació cultural CdR
Casa de Rússia
Fer una donació
Com fer una donació a la Casa de Rússia a Barcelona
Pot pagar online amb la seva targeta bancària o realitzar el pagament mitjançant el PayPal:


També, pot fer una transferència bancària.Si us plau, indiqui el seu nom i cognom en els comentaris de l’operació.

Fundació Casa de Rússia a Barcelona
ES81 0049 1806 90 2212050999
Pot recolzar a la Fundació cultural CdR a Barcelona, fent una donació benèfica dirigida tant a les activitats diàries de la Fundació com als projectes especials.

Per obtenir més informació sobre les opcions d’associació, visiti personalment la Casa, escrigui un correu personal a mail@casaderusia.es

La missió principal de la Fundació consisteix en inspirar i recolzar projectes nous i rellevants, com part d’una estratègia de desenvolupament general. El treball de la Fundació cultural CdR té com objectiu atraure fondos per donar recolzament a les activitats actuals i la realització de nous projectes.

La Fundació, com a estructura operativa i enèrgica, no només busca convertir-se en un digne successor de les tradicions filantròpiques russes, atraient a nous fideïcomissaris i filantrops, sinó també crear constantment noves oportunitats pel sorgiment de projectes moderns i interessants, destinats a la promoció i el desenvolupament de l’art nacional.
Horaris:
dl a dj: 16.30 – 20.30
DONACIÓ