Fundació cultural CdR a Barcelona
Biblioteca
Casa de Rússia
Biblioteca
A la Biblioteca de la Fundació cultural CdR a Barcelona podeu trobar:

– Material de Belles Arts;
– Literatura educativa;
– Manuals i materials metòdics;
– Literatura de divulgació científica;
– Col.leccions infantils;
– Llibres d’història, filosofia, psicologia, cultura, art, economia, dret;
– Diccionaris de ruso, materials de consulta, enciclopèdies;
– Mediateques – Banc d’informació multimèdia que inclou materials d’audio i vídeo.

El Centre de la llengua Russa de la nostra Fundació disposa de tot allò necessari per a l’acces als vastos arxius de literatura de ficció i ciència, audio, vídeo i foto materials.

La Biblioteca de la Fundació està oberta els dilluns de 16:30 a 20:00

Horaris:
els dilluns
de 16:30 a 20:30
DONACIÓ